Kredi nedir?

Güven esasına dayalı ödünç (karz) işlemi. Kredide ödünç, belli bir zaman süresiyle ve belli bir teminat karşılığı verilir. Bu ödüncün geri alınması tehlikesi bir risk unsurunu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısiyle zaman, teminat ve risk, kredi şeklindeki bir ödünç vermenin temel unsurlarıdır.

Kredinin gayesi, tasarrufların, yatırımların finansmanın da kullanılması olup, bu işlem banka sistemi tarafından yapılır. Krediler konularına göre sınai, ticari, zirai ve mesken kredileri olarak teminatına göre açık ve teminatlı olarak veya üretim ve tüketim kredisi olarak ayrılabilir.

Sözlükte "kredi" ne demek?

1. Ödünç alınan ya da verilen mal, para.
2. Güven, saygınlık, itibar.

Cümle içinde kullanımı

Piyasada kredisi var.

Kredi kelimesinin ingilizcesi

n. credit, trust, tick
Köken: Fransızca